130 let jednoty Sokol Moravská Ostrava 1

Dne 30. dubna 2021 uplynulo 130 let od založení naší sokolské jednoty v Ostravě (1891), které jsme sobě i veřejnosti rádi připomněli. Situace světové pandemie mění obvyklý postup, a tak jsme si pro vás připravili sérii sportovních tematicky sokolských výzev, kterými jste se mohli netradičně zapojit.

Program

 

Mohli jste sledovat a splnit výzvy z našeho webu či Facebooku. Do události nebo na email nám pošlete fotku z vykonávání :).
Týdenní výzva oslav

Splňte si výzvu

 1. Týdenní úkol
  • běh na 1891 až 2021 sekund (cca 30 min)
  • 130 metrů poskoků: snožmo, po jedné noze, dle fantazie
  • cyklistická projížďka na 18 - 21 kilometrů
 2. Dnešní výzva
 3. Vyfoťte se
  • použíjte hashtag #130letsokolavostrave
  • selfie zavěste také na událost

Použíjte hashtag #130letsokolavostrave

Sokol v Ostravě?

Naše jednota Sokol Moravská Ostrava 1 je ze sokolských jednot působících na dnešním území města Ostravy nejstarší. Záhy po nás však byla založena i sokolská hnízda v Porubě (1894), Vítkovicích (1895), Přívoze (1898), Michálkovicích (1898) a dalších částech současné Ostravy. Oslavy vzniku sokolství patří tedy také jim.

Stará sokolovna MO1 na ulici Čs. legií

Základy první sokolovny v Moravské Ostravě, okolo roku 1903

Z historie

Ustanovující schůze Sokola v Moravské Ostravě proběhla 30.4.1891 po schválení záměru tehdejšími úřady monarchie ze 13. dubna. Akci dříve předcházelo několik neúspěšných pokusů o oficiální založení. 

Výbor jednoty Sokol Moravská Ostrava 1

První oficiální „protokolované“ cvičení proběhlo 7.12.1891. Sokolům v Ostravě chyběla až do 2.7.1905 vlastní sokolovna a cvičilo se v různých improvizovaných prostorách.

Česká skupina zapálená pro věc se scházela v dopoledních hodinách ve vinárně pana Vrány, který sám sokolskou myšlenku podporoval. Soudili, že by tento místně nový spolek velice prospěl Ostravsku budícimu se k národnostnimu uvědomění. Také že by jeho součinnost s ostatnimi spolky podepřela proti germanisačni boj, jak bylo tehdy aktuální se vymezovat.

Ženský odbor Sokola Moravská Ostrava 1

Bratr Leopold Havlíček, tehdy zaměstnaný v kanceláři br. dr. Edmunda Palkovského, dopsal si do Brna o stanovy, které přepracoval pro zdejší potřebu, aby v únoru 1891 napsal žádost k mistodržitelství v Ostravě, opatřil si podpisy pánů a bratří a čekal tentokráte štastného vyřízení.

Sám se nemohl dočkat založeni jednoty v Moravské Ostravě a v zápalu „vrozeném jen Sokolům“, dojížděl s dvěma jinými bratřími, a sice Jos. Chorovským a Jos. Kubičkem na cvičení do Paskova, kde už jednota trvala od r. 1889, a vraceli se třebas pěšky v noci domů.

Na první valné hromadě byl dr. Edmund Palkovský zvolen prvním starostou, prvním náčelníkem pak Josef Slunéčko. Nová jednota přihlášena do „Východní župní jednoty“, t.j. do župy Palackého. Na schůze a na nácviky se jezdilo do Frenštátu p. R. nebo do Valašského Meziříčí. Od té doby začíná pravidelný život jednoty, který v čase vzrůstal, jindy upadal.

Zájemce o další historii snad uspokojí výběr z almanachu vydaného ke 100 letům jednoty, přístupný na stránce historie.

Cvičitelský sbor mužů Sokol Moravská Ostrava 1

Pro média a kontakt

Tisková zpráva, hlavní plakát, všechny plakáty ke stažení, newsletter

Na podněty, nápady či otázky spojené s tímto výročím vám odpoví vzdělavatel jednoty ivo.kostecky@sokol-ostrava.cz. Dotazy k provozu sokolovny i nadále směřujte na naši kancelář. Akci společně s náčelníkem připravili bratři a sestry z Oddílu všestrannosti.

Ohlasy

Živě na ČT24