Všesokolský slet

Logo sletu 2012

Historie všesokolských sletů je o dvacet let mladší než vlastní sokolská organizace – první slet se konal v roce 1882 na Střeleckém ostrově v Praze, kde pod Tyršovým vedením cvičilo kolem 700 mužů. V pořadí druhý slet byl pořádán v roce 1891 v Královské oboře během Jubilejní výstavy. Třetí v roce 1895 se uskutečnil již na Letenské pláni. Na IV. sletu v roce 1901 se poprvé představily i ženy – sokolky. Do první světové války proběhl ještě V. a VI. slet – v letech 1907 a 1912.

První slet po vzniku samostatného Československa, sedmý celkem, se konal v roce 1920. Tehdy již bylo rozhodnuto pořádat slety v šestiletém intervalu. K osmému sletu v roce 1926 byl již dokončen nový Velký strahovský stadion. IX. slet v roce 1932 se stal oslavou 100. výročí narození Miroslava Tyrše. Jubilejní X. slet v roce 1938 se konal již v době nacistické hrozby a slavnou prostnou „Přísahu republice“ zacvičilo najednou 30 000 mužů. Další vývoj ovlivnila druhá světová válka, v níž položilo své životy za vlast i spousta sokolů. Další slet se tak konal až tři roky po konci druhé světové války a ani ne půlrok po únorovém komunistickém převratu v roce 1948.

Poté byla činnost Sokola i všesokolské slety v Československu zakázány, náhradou za ně byly masové komunistické spartakiády, konané co pět let. Za hranicemi Československa - například v Rakousku, Francii, Švýcarsku, USA, i v dalších západních státech - však sokolové cvičili dále a také pořádali své slety.

Činnost Československé obce sokolské byla obnovena po roce 1989. Začaly pomalu také přípravy na obnovení sletové tradice v podobě XII. všesokolský slet, ten se však uskutečnil až po rozdělení ČSFR v roce 1994. Byl ještě pořádán na velkém strahovském stadionu, na XIII. v roce 2000 se však již cvičilo na menším stadionu Evžena Rošického. V pořadí XIV. všesokolský slet se konal před šesti lety, tedy v roce 2006.

Jubilejní XV. všesokolský slet spojený s oslavami 150. výročí od založení Sokola se uskutečnil v roce 2012. Poprvé od roku 1920 se sokolové nepředstavili veřejnosti na Strahově, nýbrž ve Vršovicích, ve zdejší Synot Tip Aréně. Vyvrcholení s oběma sletovými programy, jejichž přenos vysílala živě i Česká televize, proběhl tradičně 5. večer a odpoledne 6. července… Střípky ze sletu jsme nashromáždili na našich stránkách.