Nabídka cvičení

Pohyb je důležitý, proto Sokol nabízí vhodné cvičení pro zájemce napříč věkovými kategoriemi za přijatelné ceny. Nejinak je tomu v naší jednotě a tak se můžete zúčastnit v přátelském prostředí svých vrstevníků různých cvičení, která jsou připravována školenými cvičiteli.

Cvičitelé všestrannosti na rekreační úrovni jsou většinou dobrovolníci, kteří tak činí ze svého nadšení a které Sokol pravidelně vzdělává. Sportovní oddíly jsou vedeny profesionálními trenéry. 

Zveme vás do následujících rekreačních (R) a sportovních (S) oddílů:

Oddíl Kategorie Doporučený věk Hodin za týden Úroveň
Action Lady ženy 15 - 50 1 R
Cvičení rodičů s dětmi děti 2 - 6 1 R
Cvičení věrné gardy senioři 60 - 99 2,5 R
DanceStyle žákyně 4 - 20 4 R+S
Fit Lady ženy 30 - 99 1 R
Gymnastika děti / ženy     S
Hra Ringo muži i ženy 15 - 99 1 R
Jóga ženy 55 - 99 2 R
Kolektivní sporty muži 15 - 99 2 R
Silová průprava muži i ženy 15 - 99 2 R
Vzpírání muži i ženy   4 R+S
Všestrannost muži i ženy 15 - 50 1 R
Zdravotní tělocvik (muži) i ženy 55 - 90 1 R

Týdenní rozpis

Pro přehlednost zde máme také tabulku seřazenou podle dnů v týdnu a časů jednotlivých cvičení. Všechny potřebné informace o náplni oddílů naleznete výše nebo v postranním panelu. 

Aktivita Den v týdnu Čas Kde
Cvičení rodičů s dětmi pondělí 17:00 - 18:00 tělocvična
Hra Ringo pondělí 19:00 - 20:00 tělocvična
Fit Lady pondělí 19:00 - 20:00 klubovna
Všestrannost pondělí 20:00 - 21:00 tělocvična
       
Cvičení věrné gardy úterý 9:00 - 10:00 tělocvična
Jóga úterý 15:00 - 17:00 klubovna
DanceStyle úterý 16:00 - 18:00 předsálí + tělocvična
Kolektivní sporty úterý 20:00 - 21:00 tělocvična
Silová průprava úterý 19:00 - 20:00 vzpírárna
       
Action Lady středa 19:00 - 20:00 taneční sál
Zdravotní tělocvik středa 18:00 - 19:00 klubovna
       
DanceStyle čtvrtek 16:00 - 17:00 tělocvična
       
Cvičení věrné gardy pátek 9:00 - 10:00 tělocvična
Silová průprava pátek 19:00 - 20:00 vzpírárna
Kolektivní sporty pátek 20:00 - 21:00 tělocvična

Ceník

Výši oddílových příspěvků naleznete v samostatné tabulce. Jsme organizací sportu pro všechny a tak nabízíme nízké ceny. Jsme však nezisková organizace a bohužel jsme si vědomi, že naše vybavení zastarává. Obnova probíhá podle možností a dotací z veřejných rozpočtů.

Nábor

Probíhá stálý nábor do všech oddílů. Silné jsou zejména měsíce září a leden, kdy se zapojuje nejvíce  nových zájemců. Výše uvedená cvičení probíhají pravidelně po dobu školního roku, tedy v měsících září až červen. Zveme všechny zájemce o zdravý pohyb a kamarádství mezi nás!