O nás a o Sokolu

Historické logo Sokola

Dne 16. února 2016 uběhlo přesně 154 let od okamžiku, kdy vznikla Tělocvičná jednota pražská. Nikdo z účastníků ustavující schůze nemohl tušit, že byl právě položen základ nejvýznamnější spolkové organizace v našich dějinách. Záhy začala používat jméno Sokol a nastoupila dlouhou cestu lemovanou všemi historickými milníky, které od roku 1862 potkaly české země.

Česká obec sokolská byla zřízena ve veřejném zájmu, jejím účelem a cílem je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, organizovat a vykonávat tělovýchovnou, sportovní, kulturní a společenskou činnost, podporovat rozvoj osobnosti a vychovávat k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa, přičemž vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

Svými zakladateli byl Sokol pojímán nejen jako tělocvičný spolek, ale jako sociálně inženýrský a estetický projekt, v němž nebyla tělesná výchova cílem, nýbrž prostředkem k pronikání sokolských ideálů do nejširších vrstev společnosti.

Struktura

Sokol se skládá ze 3 vrstev zajišťující chod organizace o bezmála 170 000 členech. Hlavní je mateřská organizace Česká obec sokolská v Praze, následovaná administrativní úrovní Župou Moravskoslezskou. Lokálně působí naše Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1.

Všesokolský slet

Vyvrcholením společného úsilí je všesokolský slet v Praze uskutečněný jednou za 6 let. Při sletu se hromadných cvičebních skladeb účastní dobrovolně všichni sokolové z České republiky a zahraničí. Další slet nás čeká v roce 2018.

Minulá generace často vzpomíná na spartakiády, které zkopírovaly sokolskou myšlenku ve prospěch propagandy vlády jedné strany. Jakkoliv se dnes zdá myšlenka veřejných cvičení přežitá, jde o báječnou akci plnou pozitivně naladěných lidí, báječných zážitků a milých vzpomínek. Můžete si přečíst naše bezprostřední zážitky z roku 2012. Více se o sokolských sletech naleznete v našem starším příspěvku.

Krátce z historie

V Moravské Ostravě byla založena první tělocvičná jednota 13. dubna 1891. První sokolovna v sousedství českého Národního domu (dnešní divadlo Jiřího Myrona) byla otevřena 2. července 1905. Sokol Moravská Ostrava pak otevřel svoji druhou sokolovnu (na dnešní ulici Sokolská třída) v roce 1932 podle projektu architekta Miloslava Kopřivy a pojmenovanou po padlém sokolském funkcionáři Janu Čapkovi. V témže roce byl odhalen v Ostravě Tyršův památník (na rozhraní Tyršovy ul. a tř. Čsl. legií). Nutno dodat, že obě sokolovny dodnes slouží svému původnímu účelu. O historii podrobněji se můžete dočíst samostatně.

Jan Čapek se narodil 17. června 1876 v Michli u Prahy. V letech 1906 až 1915 stál v čele sokolské župy Moravskoslezské a za 1. světové války byl také smělým tvůrcem Československého dobrovolnického sboru v Itálii. Padl v bitvě na řece Piavě v den svých 42. narozenin. Na počest jeho památce je po něm pojmenována naše sokolovna v Moravské Ostravě a sousední sokolská župa. Pochován je u památníku legionářům na hřbitově v Orlové, kde jej navštěvujeme v připomínkových akcích se Sokolskou jednotkou.

Čapkova sokolovna v Ostravě