Všestrannost - gymnastika a nářadí

Proč: cílem oddílu je nabídnout „tradiční sokolská“ cvičení na nářadí. Jsme si vědomi, že tato nabídka nemusí oslovit všechny, je ale třeba si uvědomit, že tato cvičení mají rozhodně co nabídnout.

Kdo: oddíl je koncipován pro mladší cvičence – dorost i pružné muže a ženy. (S ohledem na koncepci hodin nejsou cvičební hodiny určeny primárně pro děti.)

Co: cvičení všestrannosti. Od základů gymnastiky až po cvičení na nářadí (kruhy, hrazda, přeskok – bedna či koza, bradla). Základní gymnastické prvky - kotoul vpřed a vzad, přemet stranou (hvězda) – podmínkou, alespoň v nedokonalé podobě. Na znalosti těchto cviků stavíme: zlepšíme jejich provedení a pokračujeme dále.

Poslední dobou bývají lekce zaměřeny zejména na cvičení gymnastiky na žíněnkovém pásu.

Kdy: pondělky od 20:00 do 21:00 v tělocvičně Čapkovy sokolovny, přijďte 15 minut předem a ohlašte se na vrátnici.

Oddíl všestrannosti

Jak probíhá cvičební hodina: po potřebné (většinou individuální) rozcvičce si skupinu převezme cvičitel. Cvičenci postupují podle instrukcí – provádějí cviky zpočátku s dopomocí, následně (pokud je to možné) samostatně až k úplném zvládnutí cviku.

Upozornění: vzhledem k omezenému času cvičebních hodin není možné pravidelně zařazovat do hodin silovou průpravu v celém potřebném rozsahu, proto doporučujeme také náš oddíl silové průpravy.

Máte-li dotazy, kontaktujte nás přes kancelář nebo do zpráv na Facebooku T. J. Sokol Moravská Ostrava 1. Zde zodpovíme také naplněnost oddílu pro rok 2022, která se nyní pohybuje okolo 40 %.