Ceník cvičení

Na úvod vás musíme seznámit s principem organizace. Výsledná cena za navštěvování oddílu se skládá ze dvou složek. První z nich je členská známka, druhou oddílový příspěvek. Ze zdrojů členstva a dotací MŠMT, kraje a města jsou financovány aktivity neziskového spolku Sokol. Děkujeme, že jste členy a že přispíváte. 

Členská známka 2022

Je základním prvkem příslušnosti k organizaci a je umisťována do průkazu. Její vlastnictví opravňuje k účasti na cvičení, soutěžích, akcích pořádanými Sokolem, společenských činnostech a také k využívání slev na republikové úrovni.

Člen Sokola s platnou známkou je automaticky chráněn pojištěním proti zraněním při sportovních aktivitách.

Věk v tomto roce (včetně) Výše ročního příspěvku
18 a mladší 200 Kč
19 - 64 500 Kč
65 a starší 200 Kč

Má platnost po dobu kalendářního roku. Členská známka je svázána s konkrétní sokolskou jednotou. Její zakoupení je povinné.

Pro rok 2022 tedy:

  • mládež: rok narození 2004 a mladší

  • senioři: rok narození 1957 a starší

  • dospělí: rok narození 1958 až 2003

Platba hotově na vrátnici Čapkovy sokolovny nebo na účet, viz níže.

Tabulka oddílových příspěvků 2022

Jde o příspěvek na provoz konkrétního oddílu a v menší části také jako odměna trenérům. Činnost v oddílech bez zaplacení členských oddílových příspěvků, pokud jsou stanoveny, není přípustná.

Jste novými zájemci o některý z oddílů? Nezapomeňte, že první hodina je zdarma, tak neváhejte a přijďte si zacvičit a vyzkoušet danou aktivitu.

Oddíly (všestrannost) zkratka

Roční příspěvek (10 měsíců)

Hodin za týden Jednorázový vstup
člen ČOS / nečlen
kondiční cvičení a aerobik aerobik 2500 Kč 2 80 / 100 Kč
kondiční cvičení a aerobik aerobik 2000 Kč 1
cvičení rodičů s dětmi rd 2000 Kč 1
věrná garda garda 2000 Kč 1
jóga joga 2000 Kč 2
ringo ringo 2000 Kč 1
zdravotní cvičení ztv 2000 Kč 1
muži muzi 2500 Kč 2
všestrannost vsestr 2000 Kč 1
silová průprava vzp jako vzpírání 2
dance style mini a děti dancestyle 2400 Kč  
dance style junioři dancestyle 2600 Kč  
vzpírání vzp 2100 Kč  
vzpírání žactvo do 18 let vzp 1500 Kč  
vzpírání senioři od 65 let vzp 1500 Kč  

Uvedená částka je složena z 10 měsíčních příspěvků (o letních prázdninách neprobíhá běžná činnost).

 

Platbu v hotovosti provádějte na vrátnici Čapkovy sokolovny vždy v předstihu hrazeného období. Z důvodu administrativního zatížení vás žádáme o platbu větších časových úseků.

Bezhotovostní platbu provádějte na bankovní účet 234295198/0300 při uvedení variabilního symbolu jako číslo členského průkazu (nouzově také 00576581). Do zprávy příjemci uveďte za cvičence: příjmení_jméno_oddíl_číslo-měsíce_rok. [Tyrs_Miroslav_aerobik_1-6_2022] Vhodné je provést jednu platbu za delší období a v předstihu, více osob či oddílů posílejte samostatným příkazem. Sokolskou členskou známku posílejte rovněž samostatně [Tyrs_Miroslav_znamka_2022], noví členové po vstupu, stávající členové do konce ledna.

Platba elektronicky

Ceník ubytování naleznete zde na stránce s ubytováním

Příspěvek zdravotní pojišťovny

Informujte se u své zdravotní pojišťovny, zda nenabízí příspěvek na pravidelné sportovní aktivity. Řada pojišťoven takto odměňuje své pojištěnce, kteří dělají něco pro své zdraví. Díky tomuto příspěvku je možné sportovat za ještě příznivější cenu!