Ceník cvičení

Na úvod vás musíme seznámit s principem organizace. Výsledná cena za navštěvování oddílu se skládá ze dvou složek. První z nich je členská známka, druhou oddílový příspěvek. Ze zdrojů členstva a dotací MŠMT, kraje a města jsou financovány aktivity neziskového spolku Sokol. Děkujeme, že jste členy a že přispíváte. 

Členská známka 2020

Je základním prvkem příslušnosti k organizaci a je umisťována do průkazu. Její vlastnictví opravňuje k účasti na cvičení, soutěžích, akcích pořádanými Sokolem, společenských činnostech a také k využívání slev na republikové úrovni.

Člen Sokola s platnou známkou je automaticky chráněn pojištěním proti zraněním při sportovních aktivitách.

Věk v tomto roce (včetně) Výše ročního příspěvku
18 a mladší 200 Kč
19 - 64 500 Kč
65 a starší 200 Kč

Má platnost po dobu kalendářního roku. Členská známka je svázána s konkrétní sokolskou jednotou. Její zakoupení je povinné. Noví členové obdrží přihlášku na vrátnici v sokolovně a členský průkaz za 10 Kč.

Pro rok 2019 tedy:

  • mládež: rok narození 2002 a mladší

  • senioři: rok narození 1955 a starší

  • dospělí: rok narození 1956 až 2001

Platba hotově na vrátnici Čapkovy sokolovny nebo na účet, viz níže.

Tabulka oddílových příspěvků 2020

Jde o příspěvek na provoz konkrétního oddílu a v menší části také jako odměna trenérům. Činnost v oddílech bez zaplacení členských oddílových příspěvků, pokud jsou stanoveny, není přípustná.

Jste novými zájemci o některý z oddílů? Nezapomeňte, že první hodina je zdarma, tak neváhejte a přijďte si zacvičit a vyzkoušet danou aktivitu.

Oddíly (všestrannost) zkratka

Roční příspěvek (10 měsíců)

Hodin za týden Jednorázový vstup
člen ČOS / nečlen
kondiční cvičení a aerobik aerobik 2000 Kč 2 75 / 100 Kč
kondiční cvičení a aerobik aerobik 1700 Kč 1
cvičení rodičů s dětmi rd 1600 Kč 1
věrná garda garda 1500 Kč 2
jóga joga 1600 Kč 2
ringo ringo 1500 Kč 1
zdravotní cvičení ztv 1500 Kč 1
muži muzi 1900 Kč 2
všestrannost vsestr 1600 Kč 1
silová průprava vzp jako vzpírání 2
dance style mini a děti dancestyle 2200 Kč  
dance style junioři dancestyle 2400 Kč  
vzpírání vzp 2100 Kč  
vzpírání žactvo do 18 let vzp 1500 Kč  
vzpírání senioři od 65 let vzp 1500 Kč  

Uvedená částka je složena z 10 měsíčních příspěvků (o letních prázdninách neprobíhá běžná činnost).

Platbu v hotovosti provádějte na vrátnici Čapkovy sokolovny vždy v předstihu hrazeného období. Z důvodu administrativního zatížení vás žádáme o platbu větších časových úseků.

Bezhotovostní platbu provádějte na bankovní účet 234295198/0300 při uvedení variabilního symbolu jako číslo členského průkazu (nouzově také 00576581). Do zprávy příjemci uveďte za cvičence: příjmení_jméno_oddíl_číslo-měsíce_rok. [Tyrs_Miroslav_aerobik_1-6_2020] Vhodné je provést jednu platbu za delší období a v předstihu, více osob či oddílů posílejte samostatným příkazem. Sokolskou členskou známku posílejte rovněž samostatně [Tyrs_Miroslav_znamka_2020], noví členové po vstupu, stávající členové do konce ledna.

Platba elektronicky

Ceník ubytování naleznete zde na stránce s ubytováním

Výhody členů Sokola

Člen Sokola s platnou známkou je automaticky chráněn pojištěním proti zraněním při sportovních aktivitách.

Sokolové mohou využít například výhodného ubytování v centru Prahy. Sokolský hostel nabízí atraktivní polohu i cenu. Pro sokoly platí zlevněná cena lůžka na velkých pokojích za 225 Kč (2015) na osobu a noc.

Refundace členského příspěvku

Máme uzavřenou smlouvu s OZP v oblasti poskytování finančních prostředků na podporu zdraví členů spolku – pojištěnců OZP. Jedná se o program Zdravý spolek 2015, který nabízí svým stávajícím, ale i budoucím pojištěncům refundaci členského příspěvku ve výši 500 Kč.

OZP pojišťovna

Informovat se můžete u zástupce organizace anebo přímo na pobočce OZP Ostrava, tel.: 596 475 822, Českobratrská 26, ostrava@ozp.cz.

Další kompenzace nabízí i jiné zdravotní pojišťovny, například RBP 213 poskytne příspěvek na sportování ve výši 500 Kč / rok, týká se však oddílových příspěvků a nikoliv členské známky.