Ceník cvičení

Jsme spolek a proto máme méně obvyklý způsob příspěvků členů na provoz. Výsledná cena za navštěvování oddílu se skládá ze dvou složek. První z nich je členská známka, druhou oddílový příspěvek. Děkujeme, že jste členy a že přispíváte. 

V roce 2023 došlo ke změně systému plateb. Více informací o důvodu změn naleznete zde.

Členská známka 2023

Zajišťuje příslušnost k organizaci Sokol. Je vedena elektronicky (dříve do průkazu). Opravňuje k účasti na cvičení, soutěžích, akcích pořádanými Sokolem, společenských činnostech, hlasování v rámci jednoty a také k využívání slev na republikové úrovni.

Člen Sokola s platnou známkou je automaticky chráněn pojištěním proti zraněním při sportovních aktivitách.

Věk v tomto roce (včetně) Výše ročního příspěvku
18 a mladší 300 Kč
19 - 64 600 Kč
65 a starší 300 Kč

Má platnost po dobu kalendářního roku. Členská známka je svázána s konkrétní sokolskou jednotou. Její uhrazení je nezbytné. Pro roky 2023 a 2024 je součástí sletová známku v hodnotě 100 Kč.

Pro rok 2023 tedy:

  • mládež: rok narození 2005 a mladší

  • senioři: rok narození 1958 a starší

  • dospělí: rok narození 1959 až 2004

Platba hotově na vrátnici Čapkovy sokolovny nebo na účet, viz níže.

Tabulka oddílových příspěvků 2023

Jde o příspěvek na provoz konkrétního oddílu a v menší části také jako odměna trenérům. Ze stavnov dodáváme: Činnost v oddílech bez zaplacení členských příspěvků není přípustná.

Sportovní oddíly Zkratka Roční příspěvek (10 měsíců) Poznámka Jednorázový vstup
člen / nečlen ČOS
dance style baby a mini dancestyle 3000 Kč Pololetní platba (5+5 měsíců) 150 Kč / 180 Kč
dance style děti, junioři a dospělí dancestyle 3400 Kč
vzpírání vzp 2100 Kč
vzpírání žactvo do 18 let vzp 1500 Kč
vzpírání senioři od 65 let vzp

 

Oddíly všestrannosti Zkratka Roční příspěvek (10 měsíců) Měsíčně Týdně Jednorázový vstup
člen / nečlen ČOS
kondiční cvičení a aerobik aerobik 3000 Kč 300 Kč 1x 150 Kč / 180 Kč
cvičení rodičů s dětmi rd
věrná garda garda
jóga joga
ringo ringo
zdravotní cvičení ztv
všestrannost vsestr
nácvik na slet nacvik
muži muzi 3000 Kč 300 Kč 1x
3500 Kč 350 Kč 2x

Oddílový příspěvek pro oddíly všestrannosti je splatný buď jednorázově (na začátku roku) s cenovým zvýhodněním, anebo nejméně za dvouměsíční období:

  • leden + únor,

  • březen + duben,

  • květen + červen,

  • září + říjen, 

  • listopad + prosinec.

Jak zaplatit?

Platby za členskou známku a příspěvky provádějte vždy v předstihu hrazeného období - v přesné hotovosti na vrátnici Čapkovy sokolovny, nebo bezhotovostně převodem na účet naší jednoty.

Bezhotovostní platbu oddílových příspěvků provádějte na bankovní účet 234295198/0300 při uvedení variabilního symbolu jako číslo členského průkazu (nouzově také 00576581). Do zprávy příjemci uveďte za cvičence: příjmení_jméno_oddíl_číslo-měsíce_rok. [Tyrs_Miroslav_aerobik_1-6_2023]. Žádáme vás o jednu platbu za delší období v předstihu, více osob či oddílů posílejte samostatným příkazem (nesčítejte).

Bezhotovotní platbu za sokolskou členskou známku posílejte samostatným příkazem [Tyrs_Miroslav_znamka_2023], noví členové po vstupu, stávající členové do konce ledna.

Platba elektronicky

 

Příspěvek zdravotní pojišťovny

Informujte se u své zdravotní pojišťovny, zda nenabízí příspěvek na pravidelné sportovní aktivity. Řada pojišťoven takto odměňuje své pojištěnce, kteří dělají něco pro své zdraví. Díky tomuto příspěvku je možné sportovat za ještě příznivější cenu!