Ceník cvičení

Na úvod vás musíme seznámit s principem organizace. Výsledná cena za navštěvování oddílu se skládá ze dvou složek. První z nich je členská známka, druhou oddílový příspěvek. Ze zdrojů členstva a dotací MŠMT, kraje a města jsou financovány aktivity neziskového spolku Sokol. Děkujeme, že jste členy a že přispíváte. 

Členská známka 2019

Je základním prvkem příslušnosti k organizaci a je umisťována do průkazu. Její vlastnictví opravňuje k účasti na cvičení, soutěžích, akcích pořádanými Sokolem, společenských činnostech a také k využívání slev na republikové úrovni.

Člen Sokola s platnou známkou je automaticky chráněn pojištěním proti zraněním při sportovních aktivitách.

Věk v tomto roce (včetně) Výše ročního příspěvku
18 a mladší 200 Kč
19 - 64 500 Kč
65 a starší 200 Kč

Má platnost po dobu kalendářního roku. Členská známka je svázána s konkrétní sokolskou jednotou. Její zakoupení je povinné. Noví členové obdrží přihlášku na vrátnici v sokolovně a členský průkaz za 10 Kč.

Pro rok 2019 tedy:

  • mládež: rok narození 2001 a mladší

  • senioři: rok narození 1954 a starší

  • dospělí: rok narození 1955 až 2000

Tabulka oddílových příspěvků 2019

Jde o příspěvek na provoz konkrétního oddílu a v menší části také jako odměna trenérům. Činnost v oddílech bez zaplacení členských oddílových příspěvků, pokud jsou stanoveny, není přípustná.

Oddíl

Roční příspěvek (10 měsíců)

Hodin za týden Jednorázový vstup
člen ČOS / nečlen
kondiční cvičení a aerobik 1900 Kč 2 75 / 100 Kč
kondiční cvičení a aerobik 1600 Kč 1 ("poloviční")
cvičení rodičů s dětmi 1500 Kč 1
věrná garda 1400 Kč 2
jóga 1500 Kč 2
ringo 1400 Kč 1
zdravotní cvičení 1400 Kč 1
muži 1800 Kč 2
ocelový sokol jako vzpírání 2
všestrannost 1 600 Kč 1
dance style mini a děti 2100 Kč  
dance style junioři 2400 Kč  
vzpírání 2100 Kč  
vzpírání žactvo do 18 let 1500 Kč  
vzpírání senioři od 65 let 1500 Kč  

Částka je složena z 10 měsíčních příspěvků (o letních prázdninách neprobíhá běžná činnost), preferujeme však předplatné platby pololetní z důvodu nižšího administrativního zatížení. Jste novými zájemci o některý z oddílů? Nezapomeňte, že první hodina je zdarma, tak neváhejte a přijďte si zacvičit a vyzkoušet danou aktivitu.

Platba elektronicky

Ceník ubytování naleznete zde na stránce s ubytováním

Výhody členů Sokola

Sokolové mohou využít například výhodného ubytování v centru Prahy. Sokolský hostel nabízí atraktivní polohu i cenu. Pro sokoly platí zlevněná cena lůžka na velkých pokojích za 225 Kč (2015) na osobu a noc.

Refundace členského příspěvku

Máme nově uzavřenou smlouvu s OZP v oblasti poskytování finančních prostředků na podporu zdraví členů spolku – pojištěnců OZP. Jedná se o program Zdravý spolek 2015, který nabízí svým stávajícím, ale i budoucím pojištěncům refundaci členského příspěvku pro rok 2015 ve výši 500 Kč.

OZP pojišťovna

Informovat se můžete u zástupce organizace anebo přímo na pobočce OZP Ostrava, tel.: 596 475 822, Českobratrská 26, ostrava@ozp.cz.

Další kompenzace nabízí i jiné zdravotní pojišťovny, například RBP 213 poskytne příspěvek na sportování ve výši 500 Kč / rok, týká se však oddílových příspěvků a nikoliv členské známky.