Jak být správným sokolem

Sokol v kroji - kresbaČlen organizace Sokol byl a je společností považován za morálně kvalitní osobnost se smyslem pro vlastenectví, povinnost, morální chování, čest, spolehlivost i fair play. Tyto hodnoty byly nastaveny zakladateli Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem a my se jich držíme i nyní.

Mateřská organizace podporuje své členy v rozvoji osobnosti a výchově k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa, přičemž vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

Členství v Sokole je individuální. Sokoly se mohou stát jen ti, kteří se ke členství dobrovolně písemně přihlásí a souhlasí se stanovami ČOS. Dokladem o členství v České obci sokolské je členský průkaz s vylepenou platnou spolkovou příspěvkovou známkou na příslušné období.

S retro nádechem se oslovujeme bratře či sestro a navzájem si tykáme. Zdravíme se Nazdar! Jakkoliv to může vypadat úsměvně, dodržujeme tradici a původní myšlenku zakladatelů - tím se odlišujeme od komerčních sportovních organizací.

Členové s prapory v čele průvodu

Filizofie Dr. Miroslava Tyrše