Nácviky na slet 2024

Blíží se Všesokolský slet 2024, kde se budou předvádět hromadné skladby cvičenců. Jde o krásný zážitek nejen z tribuny pro diváky, ale zejména ze cvičební plochy doplněné týdnem příjemných společných sportovních i kulturních aktivit.

Nácviky na slet 2024

V naší jednotě budeme připravovat následující hromadné skladby. Na sestavení celků budeme spolupracovat také se sousedními jednotami. K nácvikům přibíráme také veřejnost. Jaké skladby jsou v nabídce si můžete prohlédnout na YouTube kanálu ČOS případně najít další informace zde.

Obecně se o sletech dočtete zde, případně také z jejich historie zde nebo v našich střípcích.

Nácviky

Ženy nacvičují skladbu Babí léto. Nácviky probíhají v pondělky od 17:30 do 18:30 v kulturní místnosti Čapkovy sokolovny. Nácviky vede cvičitelka Vilma Blejchařová (vilma.blejcharova@seznam.cz).

Skupina mužů a případně dorostenců se připravuje na skladbu Před kamerou. Nácviky budou probíhat druhý pátek v měsíci od 20 do 21 hodin (rozvrh pro cvičení mužů) pod vedením Víta Kosteckého (vit@kostecky.cz).

Senioři a věrná garda budou nacvičovat skladbou Jdi za štěstím. Nácviky budou probíhat od září 2023, pravděpodobně v dopoledních hodinách. Zájemci se již nyní mohou hlásit cvičitelce Radce Hajdylové (radomira.hajdylova@centrum.cz).

V současné době sestavujeme a plánujeme celky. Máte-li zájem se přpojit, ozvěte se kterémukoliv ze cvičitelů, případně napište na ivo.kostecky@sokol-ostrava.cz pro více informací a přijďte mezi nás. Kde se dále v regionu cvičí se dozvíte na župním webu.

Váháte, zda se zúčastnit a říkáte si, že je stále času dost? Neváhejte a ozvěte se nám. Ústředí ČOS by rádo vědělo co nejdříve přesné počty cvičenců - kvůli hromadným objednávkám úborů a dalším organizačním záležitostem. Včasným rozhodnutím pomůžete sobě i dalším.

Sletový oddíl

Pokud se nácvik neodehrává v čase běžného cvičení skupiny a je mu vyhražen jiný čas ve vnitřních prostorech, je povinností cvičence uhradit oddílový příspěvek podle ceníku. Toto je dáno zejména zvýšenými cenami energií.

Pro nové zájemce o vstup do Sokola k nácvikům je potřeba pořídit také sokolskou známku k oddílovému příspěvku, jak objasňuje stránka ceníku.

Sokolské slety jsou organizovány především jako předvedení radosti z pohybu, zdravého životního stylu i pocitu sounáležitosti. Přímé náklady na stravování či cvičební úbor jsou hrazeny cvičenci samotnými. V dřívějších dobách spartakiád platilo, že jsou všechny náklady hrazeny státem, protože akce byla vedena jako propagandistická. Tomu tak již dnes není, ačkoliv je stále ve veřejném zájmu aby se podobná akce konala. Příjimané dotace z veřejných rozpočtů na konání jsou Sokolem využity na pronájmy prostor, přípravy a organizaci sletového týdne.

Oddíl nácviku

Veřejná vystoupení v regionu budou přecházet společnému vystoupení v Praze od 30.6. do 7.7.2024. Tyto secvičné skladby budou probíhat na jaře a v předlétu roku 2024. Je pravděpodobné, že dojde opět k zorganizování posletových setkání.

Cvičení na ploše stadionu je nezapomenutelný zážitek. Doporučujeme se podívat na některý ze záznamů předešlých sletů, průvodu Prahou nebo například na vystoupení Sokolského galavečeru.